A TO Z మగ పిల్లల పేర్లు మరియు వాటి అర్థాలు !

Table of Contents

మగ పిల్లల పేర్లు లిస్ట్ | A TO Z అక్షరంతో మొదలైయే అబ్బాయిల నేమ్స్ మరియు వాటి అర్థాలు

Baby Boy Names In Telugu :  అబ్బాయి పేర్లు వివిధ రకాలుగా పెట్టాలని చూస్తున్నారా ? అయితే కింద ఇచ్చిన పట్టికలో A TO Z వివిధ రకాల అబ్బాయి పేర్లు ఇక్కడ తెలిజేయడం జరిగినది. అలాగే ఆపేర్లు యొక్క అర్థాలు కూడా తెలుపబడినవి.

A తో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లు | Baby Boy Names Starting With A

ఈ క్రింది పట్టికలో A తో స్టార్ట్అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లు ఇవ్వడం జరిగింది.

S.no అబ్బాయిల పేర్లు  అర్థం 
1 ఆరివ్    జ్ఞానం యొక్క రాజు
2 అర్జిత్    సంపాదిస్తోంది
3 అర్నాబ్    సముద్రo
4 ఆర్నవ్ మహాసముద్రం
5 ఆర్ణవి సముద్రం అంతట  పెద్ద గుండె, పక్షి
6 ఆరోహ్ జీవితం లో పైకి ఎదగడం
7 అరుల్ దేవుని దయ, దేవుని ఆశీర్వాదం
8 ఆశిష్ దీవెనలు
9 ఆశ్రయ్ ఆశ్రయం
10 ఆశ్రేష్ తెలివైన

B తో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లు తెలుగులో | Baby Names Starting With B In Telugu

మనం ఈ క్రింది పట్టికలో B తో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లులను తెలుసుకుందాం .

S.no     అబ్బాయిల పేర్లు                      అర్థం 
1 భవతు ఆమెన్ లేదా సరే
2 భావేష్ శివుడు
3 భావిక మంచి ఉద్దేశ్యం
4 భవిన్ జీవుడు, మనిషి
5 భీముడు శక్తివంతమైన
6 భీష్ముడు భయంకరమైన ప్రతిజ్ఞ చేసినవాడు
7 భోజరాజు దాతృత్వానికి ప్రభువు
8 భోలోనాథ అమాయకుల ప్రభువు
9 భోనేసా విశ్వానికి ప్రభువు
10 భూషణ్ అలంకరణ, ఆభరణాలు

C తో స్టార్ట్ అయ్యే మగ పిల్లల పేర్లు లిస్ట్|Baby Names Starting With C In Telugu

C తో స్టార్ట్ అయ్యే కొన్ని మగ పిల్లల పేర్లను చూద్దాం.

S.NO మగ పిల్లల పేర్లు  అర్థం 
1 చాహల్ ప్రేమించు
2 చహెల్ మంచి ఉల్లాసమైన
3 చైతాల్ తెలివిలో ఎక్కువ
4 చైతన్య జీవితం
5 చాజు చల్లని
6 చక్రదేవ్ విష్ణువు
7 చక్రధర్ విష్ణువు
8 చక్రపాణి విష్ణువు
9 చక్రవర్తి రాజు
10 చంపక్ పువ్వు

D తో స్టార్ట్ అయ్యేAbbayila names

D తో స్టార్ట్ అయ్యేఅబ్బాయిల  నేమ్స్ కొన్నింటిని చూద్దాం.

S.NO అబ్బాయిల పేర్లు  అర్థం 
1 దృవ ఒక నక్షత్రం పేరు
2 దురాన్ మ న్ని కై న
3 దిలీప్ ఒక రాజు
4 ధ్యానం ఏకాగ్రత
5 డేవిడ్ ప్రియమైన ఒకటి
6 ధృవ్ నమ్మకమైన
7 దేవాజ్ దేవుని నుండి
8 డెవిన్ కవి
9 ధను సంపద మనిషి
10 దత్తు గొప్ప స్నేహితుడు

E తో స్టార్ట్ అయ్యే  అబ్బాయిల పేర్లు తెలుగులో

E అబ్బాయిల స్టార్ట్ అయ్యే పేర్లులను తెలుసుకుందాం.

S.NO అబ్బాయిల పేర్లు  అర్థం 
1 ఈనమ్ ఒక బలమైన పేరు అని
2 ఈడెన్ స్వర్గం
3 ఈషన్ విష్ణువు
4 ఈది ములిక
5 ఈశ్వర్ దేవుడు
6 ఈ దాస్ సంతోషం
7 ఈశ్వర మూర్తి విషువు కి మరొక పేరు
8 ఈశ్వరన్ మంచి కోరే వ్యక్తి
9 ఈశ్వర దాసు దేవుడునికి మరొక పేరు
10 ఇవాన్ యు చెట్టు నుండి పుట్టినది అని అర్థం

F తో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లు తెలుగులో

F తో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లులను చూద్దాం.

S.NO అబ్బాయిల పేర్లు  అర్థం 
1 ఫణీంద్ర విశ్వ సర్ప శేష్
2 ఫిరోజ్ ఒక రాజు పేరు
3 ఫదేయ్కా ధైర్యవంతుడు
4 ఫణి పాము
5 ఫ్రానీ సంతోషంగా
6 ఫజార్ యుద్ధం
7 ఫల్గు సుందరమైన
8 ఫాలిష్ భారతీయ తులిప్
9 ఫిరోజ్ ఒక రాజు పేరు
10 ఫైసల్ న్యాయమూర్తి
పైజ్ లాభం

G అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే మగ పిల్లల పేర్లు| Baby Names Start With G In Telugu 

G తో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లులను చూద్దాం.

S.NO అబ్బాయిల  పేర్లు   అర్థం 
1 గగన్ ఆకాశం
2 గగన్ దిప్ దీపం
3 గహన్ విష్ణువు
4 గజ వక్ర ఏనుగు యొక్క ట్రంక్
5 గాజ్వధాన్ వినాయకుని పేరు
6 గమన్ పరిశీలన
7 గణపతి గణేశుడు
8 గంధర్ సువాసన

H అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే మగ పిల్లల పేర్లు| Baby Names Start With H In Telugu 

Hతో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లులను చూద్దాం.

S.NO మగ పిల్లల పేర్లు లిస్ట్ అర్థం 
1 హనిష్ శివుడు
2 హర పాపాలను తొలగించువాడు
3 హరిత్ దున్నేవాడు
4 హేము బంగారం
5 హరన్ తెరహు కుమారుడు
6 హరిన్ విజయం
7 హనిష్ ఆకాశం
8 హరీష్ శివుడు
9 హేమంత్ బంగారం
10 హేమరాజ్ సంపద రాజు

I అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లు తెలుగులో|Baby Names Start With I In Telugu 

I అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లులను చూద్దాం.

S.NO అబ్బాయిల  పేర్లు  అర్థం 
1 ఐజక్ నవూతెపించే వాడు
2 ఐరాజ్ రాజ్యాని జయించేవారు
3 ఐరాక్ మంచి వాడు
4 ఐరవాత్ అందరిలో కలిసి ఉండడం
5 ఐకాష్ సంపద గలవాడు
6 ఐరేష్ మంచి బుదిగాలవాడు
7 ఐరా భూమి
8 ఐరావత్ స్వర్గం లో ఉండే ఏనుగు
9 ఐకేష్ ప్రకాశించు వారు
10 ఐగేంద్ర జివితలో ఎదుగుదల

J అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యేBaby Boy Names In Telugu

J అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లులను చూద్దాం.

S.NO అబ్బాయిల  పేర్లు  అర్థం 
1 జిహాన్ ప్రపంచం
2 జిమ్ ఇతరుల హృదయాన్ని గెలుచుకొన్న వారు
3 జైనిల్ నీలం విజయం
4 జైవల్ ప్రాణదానం
5 జగన్ విశ్వం
6 జనక్ రాజు
7 జానవ్ మనిషిని రక్షించేవారు
8 జతిన్ సాధువు
9 జాతన్ పోషణ
10 జావిన్ వేగంగా

K అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యేAbbayila Perlu In Telugu

 K అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లులను చూద్దాం.

S.NO అబ్బాయిల  పేర్లు  అర్థం 
1 కామా బంగారం
2 కమలేశ్ సంరక్షకుడు
3 కమల్ పరిపూర్ణత
4 కదిర్ కాంతి కిరణం
5 కళ్యాణ్ సంక్షేమం
6 కుశాల్ తెలివైన
7 కుంధర్ స్వర్చమైన
8 కుమార్ యువరాజు
9 కైలాష్ నార్త్ కమల కన్నుల దేవుడు
10 కాళీ చరణ్ దేవత పాదాలు

L అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే Maga Pillala Perlu

L అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లులను చూద్దాం.

S.NO అబ్బాయిల  పేర్లు  అర్థం 
1 లోచన్ కన్ను
2 లోకేష్ ప్రపంచానికి రాజు
3 లోహిత్ చాల ప్రేమ
4 లోహితక్ష్ విష్ణువు
5 లోమేష్ రిషి పేరు
6 లిడిగ్ ప్రేతేక్యం
7 లలిప్ ప్రవర్తన
8 లాయక్ తెలివైనవారు
9 లోహిత్ తెలివిగల వారు
10 లోగేష్ దేవుని పేరు

M అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యేMaga Pillala Perlu Telugu

M అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లులను చూద్దాం.

S.NO అబ్బాయిల  పేర్లు  అర్థం 
1 మాన్ హృదయ మనసు
2 మీర్ అధినేత
3 మదన్ ప్రేమ దేవుడు
4 మహేశ్వర్ శంకర్ దేవుడు
5 మహాక్ సువాసన
6 మహంత్ గొప్ప
7 మహేశ్వర్ శంకర్ దేవుడు
8 మహిందర్ దేవుని మహిమ
9 మహీంద్రా ఇంద్ర దేవ్
10 మహిపాల్ కృష్ణుడు, రాజు

 N అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యేBaby Boy Names In Telugu

N అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లులను చూద్దాం.

S.NO అబ్బాయిల  పేర్లు  అర్థం 
1 నందిష్ నoది పేరు
2 నామాన్ నమస్కరం
3 నితిన్ చెట్టం యొక్క మాస్టర్
4 నిషాత్ అత్తుతమైనది
5 నక్షిత్ సింహం యొక్క శక్తి
6 నగభుషణ్ శివుని పేరు
7 నగపతి పాములకి రాజు
8 నిత్యానంద కృష్ణుడు
9 నందిష్ నoది పేరు
10 నామాన్ నమస్కరం

O అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే Baby Boy Names With Meaning In Telugu

O అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లులను చూద్దాం.

S.NO అబ్బాయిల  పేర్లు  అర్థం 
1 ఓజస్ ఓజస
2 ఓజస్ షైన్
3 ఒమావ్ భగవంతుని శిష్యుడు
4 ఒమేష్ ఓం ప్రభువు
5 ఓంకార్ గణేశుడు
6 ఓమేశ్వర్ ఓమేశ్వర
7 ఓంకార్ ఓమకార
8 ఓజస్విత్ శక్తివంతమైనవారు
9 ఓమిష్ ఓం ప్రభువు
10 ఓమ్జా విశ్వ ఐక్యత నుండి పుట్టింది

P అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లు

P అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లులను చూద్దాం.

S.NO అబ్బాయిల  పేర్లు  అర్థం 
1 ప్రేమ్ ప్రేమ
2 ప్రేమేంద్ర ప్రేమికుడు
3 ప్రీతమ్ ప్రియమైన
4 పృథు ఇతిహాసాల నుండి వచ్చిన రాజు
5 పృథ్వీ భూమి
6 పృథ్వీరాజ్ భూమి రాజు
7 ప్రియా ప్రియమైన
8 ప్రియబ్రత ప్రసన్నుడయ్యాడు
9 ప్రియోమ్ ప్రియమైన
10 పుగల్ కీర్తి, కీర్తి

Q అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే మగ పిల్లల పేర్లు లిస్ట్

Q అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లులను చూద్దాం.

S.NO అబ్బాయిల  పేర్లు  అర్థం 
1 కుతైబా చిరాకు
2 క్వానీషా ప్రకాశం
3 క్వానెల్లా ప్రియమైన
4 క్వానేషా ప్రియతమా
5 క్వానిష్ క్వెస్టర్
6 క్వాన్‌మైన్ కీటో
7 క్వాంటెక్ క్వేషా
8 క్వాంటెజో నుండి
9 క్వాసైల్ కిలో
10 క్వీజా పదిహేను

R అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యేఅబ్బాయిల పేర్లు తెలుగులో

R అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లులను చూద్దాం.

S.NO అబ్బాయిల  పేర్లు  అర్థం 
1 రాసిక్ అభిరుచి
2 రస్మారు శ్రీకృష్ణుడు
3 రతాష్ రాజు
4 రతీష్ మన్మథుడు
5 రౌనక్ మెరుస్తోంది
6 రవీష్ సూర్యుడు
7 రేయాన్ కీర్తి
8 రచిత్ వ్రాశారు
9 రాధేష్ రాధ ప్రభువు
10 రాధేవా రాధ పెంపుడు కొడుకు

S అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే Abbayila Names

S అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లులను చూద్దాం.

S.NO అబ్బాయిల  పేర్లు  అర్థం 
1 శిశుపాల్ సుభద్ర సోన్
2 శివ శివుడు
3 శివేంద్ర శివుడు
4 శశిమోహన్ చంద్రుడు
5 శశిశేఖర్ శివుడు
6 శత్రుంజయ్ విజయవంతమైన
7 శతృఘ్న, శత్రుఘ్న విజయవంతమైన
8 శత్రుజిత్ శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు
9 షౌకత్ గ్రాండ్

 T అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే Abbayila Perlu

T అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లులను చూద్దాం.

S.NO అబ్బాయిల  పేర్లు  అర్థం 
1 తనోజ్ కొడుకు
2 తాలిన్ శివుడు
3 తక్ష్ రాజు భరత్ కొడుకు
4 తాహిర్ పవిత్ర
5 తేజ ఫాల శక్తి నిన్చ్చు వాడు
6 తేజశ్ మండుతున్న శక్తి కీర్తి కాంతి
7 తరోష్ స్వర్గం
8 తరోక్ శివుడు
9 తరంక్ దేశమంతట తిరుగువారు

U అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే Maga Pillala Perlu,

U అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లులను చూద్దాం.

S.NO అబ్బాయిల  పేర్లు  అర్థం 
1 ఉమెద్ ఆశిస్తున్నాము
2 ఉదంత్ సరైన సందేశం
3 ఉజ్వల్ చురుకుగా
4 ఉద్భవ్ కీర్తితో ఎదుగుతోంది
5 ఉద్జిత్ విష్ణువు
6 ఉవాన్ శివుడు
7 ఉమై పార్వతీ దేవి
8 ఉపకోష్ నిధి
9 ఉదర్ ఉదారంగా
10 ఉమిత్ ఆశిస్తున్నాము

V అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యేMaga Pillala Perlu Telugu

V అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లులను చూద్దాం.

S.NO అబ్బాయిల  పేర్లు  అర్థం 
1 వామ శివుడు
2 వంశీ వేణువ
3 వంశీధర్ కృష్ణుడు
4 వావన దేవ అడవి దేవుడు
5 వడిన్ శరీరానికి ప్రభువు
6 వగిష్ శివుడు
7 వహిన్ శివుడు
8 వైబావ్ సంపద
9 వాల్మీకి రామాయణ పురాణం రచయిత
10 వల్లభ ప్రియమైన
11 వేదాంష్ రాజు
12 వినేష్ దైవభక్తిగల
13 వాసన్  విగ్రహం
14 వామన్ పొట్టి
15 వినేష్ దైవభక్తిగల
16 వాసన్  విగ్రహం
17 వామన్ పొట్టి
18 వాసన్ విగ్రహం
19 వాలి రక్షకుడు
20 వేదాంట్ అందరికి రాజు

Y అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే Baby Boy Names With Meaning In Telugu

Y అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లులను చూద్దాం.

S.NO మగ పిల్లల పేర్లు లిస్ట్ అర్థం 
1 యక్స్లిక్ సువాసన
2 యాగవ్ ప్రకాశవంతమైన
3 యజ్ఞము త్యాగం
4 యజత్ శివుడు
5 యామిర్ చంద్రుడు
6 యోజిత్ ప్లానర్
7 యోవాన్ యంగ్
8 యుగ్మా కవలలు
9 యువేక్ చిన్న యువరాజు
10 యతీష్ విజయం

Z అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యేఅబ్బాయిల పేర్లు,

Z అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యే అబ్బాయిల పేర్లులను చూద్దాం.

S.NO అబ్బాయిల  పేర్లు  అర్థం 
1 జాయీన్ యువరాజు
2 జిగోలో నమ్మకం
3 జిలాని రాజు
4 జేవ్ తోడేలు
5 జైయాన్ ప్రకాశవంతమైన
6 జావియన్ ప్రకాశవంతమైన
7 జిటిన్ ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రం
8 జాహిన్ గొప్ప
9 జైన్ హిబ్రూ వర్ణమాల
10 జహీర్ మద్దతుదారు

 

ఇవి కూడా చదవండి :-

Leave a Comment